MUST SEE JERUSALEM, במעמקי מנהרות הכותל המערבי

MUST SEE JERUSALEM, במעמקי מנהרות הכותל המערבי

MUST SEE JERUSALEM, במעמקי מנהרות הכותל המערבי
נרד מתחת לכותל המערבי ונלך לאורכו של מנהרות הכותל שמסתיר בתוכו המון סיפורים בתקופות השונות של העיר ובכיבושיה במעניינים, קשים וקצרים, מכל האימפריות של אותם הימים

 
פתח מפה
סגור
חוות דעת