MUST SEE JERUSALEM, המגילות הגנוזות של ים המלח

MUST SEE JERUSALEM, המגילות הגנוזות של ים המלח

MUST SEE JERUSALEM, המגילות הגנוזות של ים המלח
נראה חלק מהמגילות הגנוזות שנמצאו בקומראן על יד ים המלח ומוצגות במוזיאון הספר בתוך מוזיאון ישראל.
הם ספרי הקודש החשובות והעתיקות ביותר של האנושות כולה !

 
פתח מפה
סגור
חוות דעת