MUST SEE JERUSALEM, הר הבית

MUST SEE JERUSALEM, הר הבית

MUST SEE JERUSALEM, הר הבית
נגיע ונעלה להר הבית, הר מוריה מיקום הקרבת בנו היחיד של אברהם: יצחק. מיקום המקדש הראשון והשני, מיקום מקדשים נוצרים בעת הכיבוש הצלבני על העיר ומיקום כיום של מסגד ואתר מוסלמי חשוב ביותר, מהראשונים שנבנו בתחילת האיסלם

 
פתח מפה
סגור
חוות דעת