MUST SEE JERUSALEM, חיים ומוות בעמק יהושפט - נחל קידרון

MUST SEE JERUSALEM, חיים ומוות בעמק יהושפט - נחל קידרון

MUST SEE JERUSALEM, חיים ומוות בעמק יהושפט - נחל קידרון
נלך דרך עמק היהושפט, נחל קידרון בו נראה קברים של הנקרופוליס של ירושלים החל מהמאה ה-1 לספירה

 
פתח מפה
סגור
חוות דעת