MUST SEE JERUSALEM, מראות וחוויות בעיר העתיקה

MUST SEE JERUSALEM, מראות וחוויות בעיר העתיקה

MUST SEE JERUSALEM, מראות וחוויות בעיר העתיקה
נתחיל את ביקורנו בעיר העתיקה באותו מקום בו אברהם אבינו ראה את הר מוריה, לאחר מכן נוף ממקום אחר הר הזיתים.
נמשיך וניכנס אל העיר העתיקה בעירבוב מדהים בין כל הדתות, היהדות, איסלם ונצרות

 
פתח מפה
סגור
חוות דעת